23 listopada 2015

Kiedy skorzystać z gwarancji a kiedy z rękojmi?

Kupiłeś coś w sklepie, a w domu okazuje się, że zawartość pudełka różni się od tego, co oferował sprzedawca. W nowej bluzce odpada rękaw przy pierwszym praniu, a zimowe buty rozklejają się zaraz po wyjściu na śnieg. Znasz swoje prawa jako konsument?

Adwokat Adrianna Arabska, autorka bloga poprawnaarabska.pl  wyjaśnia, czym różni się gwarancja od rękojmi, jak reklamować towar i kiedy możesz zwrócić kupioną rzecz.

Rękojmia i gwarancja to dwie drogi składania reklamacji przez konsumenta. Mają ten sam cel, czyli ochronę Twoich interesów jako nabywcy, w razie gdy rzecz, którą kupisz, okaże się wadliwa. Co je odróżnia?

​Rękojmia przysługuje Ci z mocy prawa

Rękojmia to sposób dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, w związku z ujawnioną wadą fizyczną, prawną lub niezgodnością z umową kupionego towaru. Reguluje ją kodeks cywilny. Są nią objęte wszystkie towary konsumpcyjne, np. odzież, żywność.

Reklamację na podstawie rękojmi składasz na piśmie do sklepu, w którym kupiłeś towar. Jego nazwę i adres znajdziesz na paragonie za zakup. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji.

W ramach rękojmi masz prawo żądać jednej z trzech czynności:
1. usunięcia wady,
2. wymiany rzeczy na wolną od wad,
3. obniżenia ceny wadliwej rzeczy.
Możesz też w ogóle odstąpić od umowy sprzedaży.

Do obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy nie dojdzie, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunie wadę.

Z rękojmi skorzystasz przez dwa lata od wydania nowej rzeczy lub przez rok w wypadku rzeczy używanych. Tylko w wypadku nieruchomości rękojmia obowiązuje przez pięć lat. 

​Gwarancja jest dobrowolna 

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie, dotyczące jakości towaru, złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Może nim być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. To dodatkowa ochrona dla kupującego, która dotyczy w zasadzie tylko wad fizycznych.
Wystawca gwarancji sam decyduje, jakie uprawnienia przyznaje kupującemu i jakimi obowiązkami obciąża siebie oraz na jak długo. Jeżeli termin gwarancji nie wynika z dokumentu gwarancyjnego lub umowy sprzedaży, to wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy.

Uprawnienia przyznane w gwarancji są niezależne od rękojmi. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich uprawnień do reklamacji, jakie wynikają z przepisów o rękojmi. Nawet gdy Twoje roszczenia z tytułu gwarancji nie zostaną uwzględnione, możesz skorzystać z rękojmi, jeśli termin jej obowiązywania nie minął. 

Dajemy radę: ​Zanim zdecydujesz się na reklamację, upewnij się, czy wadliwą rzecz obejmuje gwarancja. Jeżeli nie, skorzystaj z rękojmi u sprzedawcy. Gdy towar podlega gwarancji, sprawdź w dokumencie gwarancyjnym termin jej obowiązywania oraz obowiązki gwaranta i swoje uprawnienia. Jeśli chcesz skorzystać najpierw z gwarancji, koniecznie zawiadom sprzedawcę o wadzie rzeczy. W ten sposób będzie miał jeszcze czas na skorzystanie z rękojmi.

​Odstąpienie od umowy

Jeżeli zawarłeś umowę na odległość, np. przez Internet lub telefonicznie, albo poza lokalem przedsiębiorstwa, możesz odstąpić od niej bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Masz więc czas na zapoznanie się z towarem. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy a zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – nie muszą być jednoczesne. Musisz jednak zwrócić zakupy w ciągu kolejnych 14 dni.

Nie możesz niestety odstąpić od umowy w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych, jeśli towar nie ma wad. 
Polskie przepisy nie przewidują zwrotów zakupionych rzeczy albo ich wymiany na inne! Możesz jedynie liczyć na uprzejmość sprzedawcy lub własne zasady sklepu.

Wiele sklepów przyjmuje więc zwroty dobrowolnie, ale tylko pod pewnymi warunkami, które same ustalają. Przykładowo tylko w oryginalnym opakowaniu, z metką, z paragonem, w stanie nienaruszonym, w określonym czasie 14 lub 30 dni od daty zakupu. Zdarza się, że sklep nie zwraca pieniędzy w gotówce, a tylko w formie karty podarunkowej lub bonu na kolejne zakupy.
Jeżeli nie widzisz w sklepie informacji o możliwości dokonywania zwrotów, zapytaj o to sprzedawcę.

Źródła