19 grudnia 2019

Jakie prawa ma osoba kupująca przez internet?

Zakupy na odległość wiążą się z dodatkowymi uprawnieniami dla kupujących i obowiązkami dla sprzedawców, ale tylko wtedy, gdy kupującym jest konsument, a sprzedawcą przedsiębiorca.

Robienie zakupów w sieci jest bardzo wygodne. Nie trzeba wychodzić z domu, można porównać ceny w różnych sklepach, a sama transakcja jest szybka. Minusem jest to, że nie możemy przymierzyć ubrań czy butów ani sprawdzić, jaka jest jakość kupowanych przedmiotów, a do tego rośnie ryzyko zaopatrzenia się pod wpływem emocji w niepotrzebne rzeczy.

Przepisy chronią konsumenta, który nabywa towary przez internet. Po zawarciu umowy sprzedawca musi przekazać klientowi kupiony przedmiot niezwłocznie, nie później niż w 30 dni od dnia zawarcia umowy. Taki termin jest wtedy, gdy umowa nie określa innego. Jeśli w umowie jest mowa o trzech dniach, to w tym terminie sprzedawca musi wydać rzecz kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się także jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, np. kurierowi, jeżeli kupujący samodzielnie go wybrał spoza opcji oferowanych przez sprzedawcę.

Konsument robiący zakupy na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin biegnie od dnia następującego po dniu, w którym klient otrzymał towar. Jeśli ostatni dzień na odstąpienie od umowy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to wtedy czternasty dzień terminu przypada na następny dzień roboczy.

W ciągu kolejnych 14 dni od odstąpienia od umowy kupujący musi zwrócić zakupiony towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Sprzedawca musi poinformować klienta o prawie do odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie zrobi, poniesie poważne konsekwencje. W takim przypadku termin na odstąpienie wydłuża się aż o 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu, chyba że sprzedawca wcześniej naprawi swój błąd i powiadomi klienta  o przysługującym mu prawie. Jeśli to zrobi, klient będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym sprzedawca poinformował go o tym prawie.

To nie jest jedyny obowiązek ciążący na sprzedawcy. Musi on także w sposób jasny i zrozumiały poinformować kupującego o głównych cechach świadczenia, podać mu swoje dane identyfikujące, adres i łączną cenę brutto, określić sposób i termin zapłaty oraz wskazać, jak wygląda procedura reklamacyjna.

Klient, który odstąpił od umowy, ma prawo do niezwłocznego – nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy - zwrotu pieniędzy od sprzedawcy, ale ten może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.