20 listopada 2014

Jak zapanować nad rachunkami?

Miesięcznie dostajemy nawet kilkanaście powiadomień o konieczności zapłaty: czynszu, mediów, rat, czesnego. Jak zapanować nad rachunkami?

Podejdź do tego sumiennie. Inaczej grożą Ci odsetki i problemy, np. z ponownym włączeniem prądu czy kablówki. Uporządkowanie finansów pozwoli zapanować nad domowym budżetem, łatwiej też będzie oszczędzać! 

Zbieraj rachunki w jednym miejscu

Posegreguj je, zaznacz już zapłacone, np. opisz długopisem. Zrób listę swoich zobowiązań. Podziel je na te ze stałą kwotą do zapłaty i te, które się zmieniają. Zaznacz daty płatności. Podsumuj, ile miesięcznie musisz odłożyć, by ze wszystkich się wywiązać. Pamiętaj o tych rachunkach, których nie płacisz co miesiąc, np. gaz, prąd, ubezpieczenie samochodu oraz na życie, opłaty za przegląd. 

Zlecenia stałe

Załóż zlecenia stałe na te zobowiązania, które mają niezmienne kwoty i które można tak rozliczać. Będziesz je miał „z głowy”. Zaznacz to na swojej liście.

Rozważ założenie poleceń zapłaty na niektóre rachunki ze zmiennymi kwotami. Taką opcję oferują najwięksi usługodawcy, np. operatorzy komórkowi czy dostawcy prądu. Sprawdź jednak, czy nie jest to obciążone dodatkowymi opłatami banku. Możesz skorzystać również z systemu Invoobill Krajowej Izby Rozliczeniowej.  

Jeśli ustawiłeś/ustawiłaś już wszystkie polecenia zapłaty i zlecenia stałe, pamiętaj, by każdego miesiąca zasilać odpowiednią kwotą konto, które obciążyłeś zleceniami. To warunek zrealizowania płatności! Jeśli nie będzie na rachunku odpowiednej kwoty, możesz nawet nie wiedzieć, że nie zapłaciłeś rachunku.

Sprawdź, które rachunki zostały do „ręcznego” płacenia. Zrób to, jak tylko je otrzymasz. Do segregatora odkładaj tylko opłacone rachunki.

Dajemy radę: Nie wyrzucaj dokumentów, zwłaszcza potwierdzeń wpłaty lub pism z rezygnacją z usługi, które są nawet sprzed kilku lat. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać.

​Ustaw przypomnienia

OC kończy Ci się w marcu? Ustaw przypomnienie w telefonie! Dostaniesz zawiadomienie od ubezpieczyciela, a Twój agent pewnie Ci przypomni, że zbliża się termin opłaty ubezpieczenia lub jego raty, dlatego nie odkładaj tego. Ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie, nawet jeśli spóźnisz się z jego opłaceniem kilka dni. Jeśli jednak nie opłaciłeś/opłaciłaś wszystkich składek za mijający okres 12 miesięcy, zawarcie nowej umowy nie następuje i możesz stracić ciągłość ubezpieczenia. Wówczas Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny ukarze Cię wysoką opłatą. A za brak ubezpieczenia zapłacisz mandat. Ubezpieczenie OC samochodu jest szczególnie ważne, gdy spowodujesz wypadek. Jazda bez polisy może Cię wtedy bardzo drogo kosztować.

Źródła

Invobill — proste opłacanie rachunków  http://www.invoobill.pl/