06 grudnia 2019

Jak bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie?

Dewastacja mieszkania i wielomiesięczne zaleganie z płatnościami to zły sen właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują komuś swój dom czy mieszkanie. Są sposoby, które pomogą wynajmującym zabezpieczyć się na wypadek takich zdarzeń.

Zniszczona kanapa, zalane fotele, poobijana glazura – kto raz zastanie swój dobytek w takim stanie po wynajmie, ten kolejnym razem starannie wybierze najemcę. Ale jak to zrobić? Są sposoby na weryfikację. Najpierw trzeba sprawdzić, czy chętny do zamieszkania w naszym domu rzeczywiście jest osobą, za którą się podaje. Nie wahajmy się sprawdzić dokumentu tożsamości drugiej strony transakcji, możemy też poprosić o dodatkowe informacje czy zaświadczenia, np. o raport z Biura Informacji Kredytowej albo zaświadczenie od pracodawcy.

Sporządzając umowę najmu warto skorzystać z pomocy prawnika. Zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące kosztów utrzymania nieruchomości, powinny one jasno określać, która strona za co płaci i jaką ponosi odpowiedzialność oraz co wolno zrobić najemcy (np. czy może podnająć nieruchomość komuś innemu czy wprowadzać w niej jakieś zmiany). Ważna jest precyzja zapisów, powinny być one czytelne i zrozumiałe dla obu stron.

Przepisy chronią najemcę, co wielu najemców wykorzystuje. Dla wynajmującego korzystne jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego  w obecności notariusza. Tylko taka umowa zapewni wynajmującemu możliwość eksmisji najemcy, jeśli będzie on zalegał z płatnościami. Ale uwaga! Taką umowę mogą zawrzeć tylko osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości.

Ewentualnym konfliktom na linii wynajmujący-najemca zapobiegnie dołączony do umowy protokół zdawczo-odbiorczy, w którym jasno będzie napisane, co znajduje się w mieszkaniu i w jakim stanie. Przed przekazaniem mieszkania najemcy warto sporządzić też dokumentację fotograficzną. Pewnym zabezpieczeniem finansowym dla wynajmującego jest też kaucja zwrotna, która zwykle odpowiada miesięcznej kwocie czynszu. Kaucję najemca wpłaca właścicielowi mieszkania przy podpisaniu umowy, a przy rozwiązaniu umowy jest ona zwracana, chyba że najemca wyrządził w mieszkaniu szkody albo nie płaci czynszu.

Rozliczenie mediów jest kwestią umowy i warto to jasno uregulować, żeby uniknąć nieporozumień. Zwykle właściciel wyraża zgodę na samodzielne zawieranie umów o internet, telefon czy telewizję przez najemcę i wszystkie opłaty obciążają najemcę. Rachunki za wodę, energię i gaz zwykle reguluje najemca, a żeby nie było wątpliwości, ile najemca zużył, przy podpisywaniu umowy warto spisać stan liczników, co ułatwi późniejsze rozliczenia.

Nie można też zapomnieć o ubezpieczeniu. Jeśli najemca zniszczy mieszkanie i nie uda się od niego wyegzekwować naprawy szkód, to zapewni to dobra polisa.