13 czerwca 2016

Emerytura tylko z ZUS czy także z OFE? Możesz wybrać do końca lipca!

Dwa lata temu około 2,5 miliona ubezpieczonych zadeklarowało oszczędzanie na emeryturę w OFE. Teraz otwiera się kolejne okno transferowe. Od 1 kwietnia do końca lipca tego roku możesz przekazać składki lub zostać w ZUS. Jak to zrobić?

​Właśnie otworzyło się „okienko transferowe” OFE

Tylko do 31 lipca 2016 możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoja składka emerytalna była w całości ewidencjonowana na subkoncie w ZUS-ie, czy dzielona i przekazywana też do OFE. 

​Należałem już do OFE przed 2014 rokiem

Jeśli przed 2014 rokiem byłeś już członkiem OFE to nadal nim jesteś. Jeśli nie złożyłeś oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE to od lipca 2014 roku Twoja składka emerytalna w całości trafia do ZUS. Masz teraz okazję, aby to zmienić. Musisz złożyć specjalne oświadczenie, jeżeli chcesz odkładać na emeryturę nie tylko w ZUS. Gdy je złożysz, od lipca 2016 r. część Twojej składki emerytalnej zacznie znów wpływać do wybranego OFE. Kolejna taka okazja pojawi się ponownie dopiero za 4 lata, czyli w 2020 roku! 

​Jeśli nie jesteś członkiem OFE 

Jeśli nie należysz do żadnego OFE, bo nie przystąpiłeś do jakiegokolwiek z 12 OFE działających w Polsce, to Twoje składki emerytalne trafiają tylko do ZUS-u. Masz więc teraz świetną okazję, aby wybrać fundusz. 

Dajemy radę: ​W 2016 roku 31 lipca wypada w niedzielę. Dlatego lepiej na ostatni dzień złożenia deklaracji wybierz piątek, 29 lipca.

​Skąd pobrać oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE?

Wzór oświadczenia znajdziesz w każdym oddziale ZUS, możesz też pobrać je z Internetu jako plik PDF gotowy do wypełnienia i wydruku, na przykład pod tym adresem.

​Jak wypełnić i złożyć oświadczenie do ZUS-u?  

W pobranym oświadczeniu podaj swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numery PESEL i dowodu osobistego oraz adres. Koniecznie zaznacz to OFE, do którego mają być przekazywane pieniądze!

Druk podpisz i złóż w najbliższym oddziale ZUS. Możesz wysłać je pocztą do centrali ZUS, na adres: ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa. Możesz też złożyć je przez Internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), na stronie ZUS.

Dajemy radę: ​Zaznaczenie w oświadczeniu nazwy OFE nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z tym funduszem!

​Kiedy samo oświadczenie to za mało?

Pamiętaj, że po złożeniu oświadczenia do ZUS, osobno musisz jeszcze podpisać umowę z tym OFE, które wskazałeś w oświadczeniu, o ile nie należałeś do niego wcześniej. Jeśli nie byłeś i nie jesteś członkiem żadnego OFE, masz na to tylko 4 miesiące od daty złożenia oświadczenia w ZUS-ie. Możesz więc złożyć oświadczenie 31 lipca, a umowę z OFE zawrzeć do 30 listopada 2016 r. Ale gdy tego nie zrobisz, część Twoich składek emerytalnych znów wróci do ZUS. 

​Nie dla wszystkich – liczy się wiek

Jeśli do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało Ci dziesięć lub mniej lat, rozpoczął się proces przekazywania składek do ZUS. Oznacza to, że bieżąca składka emerytalna nie będzie już przekazywana do OFE.

Źródła

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU  https://www.pzu.pl/