13 marca 2014

Bezpieczny i zmotywowany. Pracownik i pracodawca XXI wieku

O tym, że metoda kija i marchewki nie jest skutecznym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, nie trzeba nikogo przekonywać. Pracodawcy i pracownicy coraz częściej wspólnie pracują nad stworzeniem pozapłacowych systemów motywacyjnych, które są „szyte na miarę” konkretnego zespołu oraz uwzględniają potrzebę zachowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, tzw. work‑life balance. Najważniejsze jest jednak poczucie bezpieczeństwa obu stron.

Chcę się czuć bezpieczny!

Istnieją zawody, których wykonywanie wymaga posiadania polisy OC. 

Sa też takie, w których OC nie jest wymagane, ale warto o nim pomyśleć. Dlaczego? Bo to jeden z istotnych elementów naszego poczucia bezpieczeństwa. Trener, nauczyciel, wychowawca czy organizator imprez masowych niejednokrotnie znajdą się w sytuacji, w której ubezpieczenie OC z racji wykonywanego zawodu będzie na wagę złota. 

Równie ważne jest posiadanie polisy OC, kiedy sami jesteśmy pracodawcami.

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy to rodzaj odpowiedzialności, jaką ponosi on za szkody doznane przez pracownika w wyniku uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy albo gdy na skutek wymienionych zdarzeń następuje śmierć pracownika. To odpowiedzialność ponoszona przez pracodawcę niezależnie od tego, czy zawinił w spowodowaniu wypadku przy pracy. Wynika ona z samego faktu zatrudnienia i ulega wyłączeniu tylko wtedy, kiedy zostanie udowodnione, że jedyną przyczyną wypadku było zawinione przez pracownika naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia bądź jego nietrzeźwość.

Poczucie bezpieczeństwa zapewniają pracodawcom i pracownikom także wszelkiego rodzaju grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia medyczne oraz udział w PPE (pracowniczych programach emerytalnych). Jeśli ubezpieczenie obejmuje zarówno samego ubezpieczonego jak i jego najbliższą rodzinę, poczucie bezpieczeństwa jest naprawdę wysokie. 

Pracownik, który czuje się bezpieczny, potrzebuje jeszcze motywacji…

​Chcę się czuć zmotywowany!

Im większa firma, tym większe benefity.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby także i w małej lub średniej firmie wprowadzić rozwiązania, które wszystkich zmotywują do pracy.

Najważniejsze, żeby w ramach systemu motywacyjnego uwzględnić z jednej strony oczekiwania pracownika związane bezpośrednio z wykonywaną przez niego pracą (telefon służbowy, laptop, samochód), z drugiej zaś jego potrzebę dokształcania się, dbania o zdrowie i o rodzinę.

W zależności od tego, na którym kilometrze swojego zawodowego maratonu oraz na którym szczeblu drabiny zarobków jesteś aktualnie, na pewno interesują cię inne rozwiązania. Dobry pracodawca wie, że to, co atrakcyjne dla młodego, stosunkowo mało zarabiającego pracownika, może nie mieć znaczenia dla managera wyższego szczebla.

Na jakie motywatory między innymi możesz liczyć?

Formy podnoszenia kwalifikacji oraz możliwość elastycznego kształtowania kariery (drogi) zawodowej, udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, webinariach.
Program obejmujący opieką młodych rodziców, którzy podejmują aktywność zawodową po przyjściu na świat dziecka (wiele firm otacza swoich pracowników opieką już podczas ciąży, a po rozwiązaniu zapewnia warunki pracy umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego – elastyczny czas pracy, praca zdalna, praca na część etatu, dofinansowanie opieki do dziecka, firmowe przedszkole, inne).
Karnety umożliwiające dbanie o zdrowie i kondycje fizyczną po godzinach (zniżki/abonamenty na basen, fitness, do siłowni inne).
Akcje prozdrowotne: szczepienia przeciw grypie, warsztaty psychologiczne i/lub coachingowe (radzenie sobie ze stresem, trening kreatywności, umiejętności społecznych i inne).

Zawsze warto zapytać o to, czy benefity obejmują tylko nas czy także najbliższych członków rodziny.

Jakie dodatkowe świadczenia oferują polscy pracodawcy swoim pracownikom? 

Rodzaj świadczenia Dyrektorzy Specjaliści
Telefon komórkowy 71% 50%
Komputer 64% 36%
Prywatna opieka medyczna 62% 55%
Samochód służbowy 53% 10%
Pomoc w edukacji 46% 48%
Ubezpieczenie na życie 38% 38%
Pożyczka od firmy 31% 34%
Karta do klubu sportowego 31% 27%
Rabat na towary firmy 29% 31%
Dopłata do posiłków 24% 25%
Dodatek mieszkaniowy 6% 2%
Dodatkowe dni wolne 5% 3%

(Źródło: Aon Hewitt, raport „Total Compensation Measurement™”)

Dajemy radę: Warto śledzić rynek pracy pod kątem coraz częściej organizowanych konkursów na firmę „przyjazną mamom/ojcom/rodzicom”. Firma, która może poszczycić się takim dyplomem na pewno będzie miała atrakcyjny pakiet socjalny dla młodych rodziców.

​Obowiązki pracodawcy

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pracodawca może próbować przedstawić nam jako „wartość dodaną” rozwiązania, które… leżą w zakresie jego obowiązków.

Warto więc mieć świadomość, jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy:

Zasadniczą powinnością jest ochrona zdrowia i życia pracowników.
Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (odpowiednio przygotowane pomieszczenia, przestrzeń, dostęp światła i powietrza, właściwa temperatura, ergonomiczne meble, czystość pomieszczeń, miejsca do spożywania posiłków, odpowiednia liczba toalet).
Przerwy w pracy (np. 5 minut po każdej godzinie spędzonej przed komputerem).
Jeśli masz wadę wzroku, pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć Cię w okulary. 

Zmotywowany i bezpieczny? Do roboty!

Źródła

Grupowe ubezpieczenia pracownicze  http://www.pzu.pl/

Zawody z obowiązkowym OC  http://www.ubezpieczeniowecentrum.pl/

Opieka medyczna pracowników  http://www.pzu.pl/

Jakie są obowiązki pracodawcy?  http://hrstandard.pl/

Pieniądze nie motywują do pracy. Co naprawdę działa?  http://www.hotmoney.pl/