W ramach podpisanego porozumienia o współpracy B+R pomiędzy PZU Lab i Politechniką Gdańską 10 marca odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące możliwości realizacji wspólnych projektów innowacyjnych.

autor: Dariusz Gołębiewski 17-03-2017