Dążenie do zrozumienia reguł i zasad rządzących światem wiąże się m.in. z chęcią kontroli nad rzeczywistością. Nasz wpływ na otoczenie realizujemy podejmując decyzje. Każdy z nas musi ich podjąć niezliczoną liczbę każdego dnia.

autor: Dariusz Gołębiewski 29-10-2015