article-background
Najnowszy wpis

Piramida kompetencji ENEA Połaniec

Zapewnienie bezpieczeństwa w przemysłowych obiektach budowlanych stanowi ogromne wyzwanie i nakłada dużą odpowiedzialność na wszystkie strony zaangażowane w ten proces.

Radosław Cimanowski