Identyfikacja zagrożeń i profesjonalna ocena ryzyka w firmie przemysłowej były przedmiotem debaty podczas konferencji RISK 2017.

autor: Radosław Cimanowski 23-05-2017