Cyberbezpieczeństwo – wspólny priorytet i kierunek przyszłości dla innowacji…